Over VDIR

Welkom bij de stichting VDIR!

Wij zijn een groep verpleegkundigen die zich inzet voor verpleegkundige diagnostiek en het behoud van NNN. In 2012 kwamen wij samen, in 2015 is deze loose samenwerking een juridisch entiteit. Meer van zoiets schrijven waar wij ons kort voorstellen.

Missie

VDIR bevordert het klinisch redeneren binnen het verpleegkundig proces met gebruik van classificaties.

Visie

Verpleegkundigen stellen op basis van accurate verpleegkundige diagnosen, specifieke zorgresultaten vast en kiezen hierbij passende interventies die bijdragen aan het welbevinden van de individuele zorgvrager.

Verpleegkundigen leveren en documenteren meetbare, transparante en overdraagbare zorg zodat continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd is.

Strategie

  • VDIR ondersteunt de implementatie van verpleegkundige diagnostiek, interventies en resultaten in de verpleegkundige praktijk;
  • VDIR draagt bij aan de ontwikkeling van het kenniskader rondom voor de verpleegkunde relevante classificaties;
  • VDIR stelt voor de verpleegkunde relevante classificaties digitaal beschikbaar voor informatiesystemen;
  • VDIR identificeert ontbrekende verpleegkundige concepten in bestaande classificaties;
  • VDIR ondersteunt het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bundelen van krachten rondom onderzoek naar het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies;
  • VDIR ondersteunt het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bundelen van krachten rondom onderwijs in het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies;
  • VDIR ondersteunt het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bundelen van krachten rondom beleid voor het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies.

Vastgesteld op 25-04-2018

Samenwerkingspartners

BSL (onderdeel van Springer)
Nanda International
Kwaliteitsregister V&V