NANDA-I Netwerk

Nederlandstalig NANDA-I Netwerk

Woorden zijn krachtig. Ze maken het mogelijk ideeën en ervaringen te communiceren met anderen zodat we elkaars inzichten kunnen delen. Verpleegkundige diagnoses zijn een voorbeeld van een krachtige en nauwkeurige terminologie die de unieke wereldwijde bijdrage van verpleegkunde aan gezondheid duidelijk en zichtbaar maakt. Verpleegkundige diagnoses communiceren de professionele oordelen die elke verpleegkundige dagelijks maakt – met patiënten, collega’s, andere zorgverleners en het publiek. Het zijn onze woorden.

Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk is onderdeel van NANDA International Inc. (NANDA-I). In de afgelopen dertig jaar heeft NANDA-I leden uit meer dan veertig landen die verspreid zijn over alle continenten. Er wordt met de verpleegkundige diagnoses van NANDA-I gewerkt in opleidingen, de klinische praktijk, onderzoek en in ICT-toepassingen. In vele landen vindt ontwikkeling en verfijning van diagnoses plaats

De verpleegkundige diagnoses van NANDA-I worden sinds 1997 vertaald naar het Nederlands. Je kunt hier als verpleegkundige aan bijdragen. Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk is opgericht in 2012. Tijdens de netwerkbijeenkomsten bespreken we de toepassing van verpleegkundige diagnostiek en het meten van zorgresultaten in de klinische praktijk. Hierbij sluiten wij aan op de statements van de NANDA-organisatie. Hierdoor wordt je expert in het diagnosticeren en lever je een bijdrage aan de zorgvuldige en accurate vertalingen.

De classificaties NANDA-I, NIC en NOC kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze zijn hét eenduidig begrippenkader met betrekking tot verpleegkundige zorgverlening dat in alle sectoren, specialisaties en velden kan worden toegepast is de basis voor betrouwbare en meetbare informatie voor beleidsontwikkeling, praktijk, onderzoek en onderwijs op micro-, meso-, en macroniveau ten behoeve van de zorg aan patiënten.

KENNIS DELEN

Het opbouwen van een platform en organiseren van bijeenkomsten;
Het verzamelen initiatieven en uitwisselen ervaringen van gebruik van NANDA, NOC en NIC binnen verpleegkundige verslaglegging in Nederland en België;
Het zich inzetten voor de digitale beschikbaarheid van NANDA, NOC en NIC in de Nederlandse taal.

KENNIS UITDRAGEN

Actief verspreiden van nieuwe ontwikkelingen vanuit en over NANDA-I, NOC en NIC;
Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe – en het reviseren van bestaande – diagnosen (NANDA-I), resultaten (NOC) en interventies (NIC); Hierbij gebruik makend van de kennis en expertise binnen het netwerk.

KENNIS ONTWIKKELEN

Het verzamelen, beoordelen en ontwikkelen van scholingsprogramma’s voor het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies;
Uitwisselen kennis en ervaringen en het bundelen van krachten m.b.t. onderzoek naar het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies;
Een brug slaan tussen NANDA-I, NOC, NIC en ICF, Omaha en overige classificaties.

DOELSTELLING

Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk draagt de ideologie uit ter bevordering van gemeenschappelijk taalgebruik in de verpleegkunde.

STAKEHOLDERS

  • Professionals: de verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
  • Zorginstituten: de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ).
  • Beleidsinstituten: zoals het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz).
  • Onderzoek en Onderwijs