FAQ

Wat is een verpleegkundige diagnose?

Een verpleegkundige diagnose is een klinisch oordeel over de ervaring of reacties van een individu, gezin, groep of gemeenschap op actuele of potentiële gezondheidscondities of levensprocessen. Een verpleegkundige diagnose vormt de basis voor selectie van verpleegkundige interventies waarmee zorgresultaten worden bereikt, waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijkheid draagt (NANDA International 2014). Lees meer…

Welke verpleegkundige diagnoses zijn er?

Actuele potentiële risico, welzijn en syndroom diagnoses

Waaruit bestaat een verpleegkundige diagnose?

Een verpleegkundige diagnose kan uit drie onderdelen bestaan:
– het feitelijke probleem (actueel of potentieel),
– de etiologie (oorzaak),
– verschijnselen/symptomen die door het probleem veroorzaakt worden.

Dit wordt ook wel de PES-structuur genoemd.