Expertise en Implementatiebegeleiding

De stichting bestaat uit experts op het gebied verpleegkundige diagnostiek en het implementeren van standaardterminologie. Naast het verzorgen van gerichte scholingen (clickable link maken en door naar knop Scholing) kunnen wij u begeleiden bij het implementeren van Klinisch redeneren en het werken met Verpleegkundige classificaties. Wij hebben ervaring bij het begeleiden van implementatie in zorginstellingen, in de wijkverpleegkunde en in ziekenhuisinstellingen. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via Info@stichtingvdir.nl