Samenwerking

Stichting VDIR werkt nauw samen met verschillende partijen en organisaties. Omdat een aantal standaarden in de zorg een internationale bron hebben, onderhouden we daar contact mee en participeren we in de (inter)nationale ontwikkelingen.

ICF het classificatiesysteem voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren die op dat functioneren van invloed zijn.
ICNP biedt een overeengekomen reeks termen die kunnen worden gebruikt om de observaties en interventies van verpleegkundigen over de hele wereld vast te leggen.
MIKZO vaak gebruikt voor ondersteuning van de verpleeghuiszorg.
NANDA International internationale classificatiesysteem van verpleegkundige diagnoses.
NIC en NOC zijn gestandaardiseerde verpleegkundige terminologieën gericht op verpleegkundige interventies en zorgresultaten.
Nationale Kernset een verzameling van terminologieën uit SNOMED t.b.v. de uitwisseling van verpleegkundige gegevens.
OMAHA System het classificatiesysteem dat meest wordt toegepast in de thuiszorg.
Snomed CT het internationale referentie terminologiesysteem voor de gezondheidszorg.
ACENDIO het Europees instituut voor gestandaardiseerd gebruik van verpleegkundige diagnoses, interventies en resultaten.
CNIO-netwerk contactgroep voor CNIO’s in Nederland.
NictiZ Nationaal instituut voor ICT in de Zorg.
V&VN beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland.
VWS (Wegiz) het ministerie en de wet die de gegevensuitwisseling in de zorg bepaalt / beschrijft.
NANDA Netwerk Nederland verantwoordelijk voor Nanda-ontwikkelingen in Nederland.
Nursing Quality Concept (Friso BLOG) informatie over de toepassing van Nanda, Noc, Nic.