Connecties

Stichting VDIR werkt nauw samen met verschillende partijen en organisaties. Omdat een aantal standaarden in de zorg een internationale bron hebben, onderhouden we daar contact mee en participeren in de (inter)nationale ontwikkelingen.

 • ICF, het classificatiesysteem voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren die op dat functioneren van invloed zijn.
 • ICNP, biedt een overeengekomen reeks termen die kunnen worden gebruikt om de observaties en interventies van verpleegkundigen over de hele wereld vast te leggen.
 • MIKZO, voor ondersteuning van de verpleeghuiszorg.
 • NANDA International, de internationale classificatie van verpleegkundige diagnoses.
 • NIC en NOC zijn gestandaardiseerde verpleegkundige terminologieën gericht op verpleegkundige interventies en zorgresultaten.
 • Nationale Kernset: een verzameling van terminologieën uit SNOMED t.b.v. de uitwisseling van verpleegkundige gegevens.
 • OMAHA, het classificatiesysteem voor de thuiszorg.
 • Snomed CT, het referentie terminologiesysteem voor de gezondheidszorg.
 • ACENDIO, het Europese instituut voor gestandaardiseerd gebruik van verpleegkundige diagnoses, interventies en resultaten
 • CNIO-netwerk, contactgroep voor CNIO’s in Nederland
 • NictiZ, Nationaal instituut voor ICT in de Zorg
 • V&VN, beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden
 • VWS (Wegiz), gegevensuitwisseling in de zorg
 • NANDA Netwerk, de laatste Nanda-ontwikkelingen
 • Friso BLOG, informatie over de toepassing van Nanda, Noc, Nic