CONGRES Supporting & Advancing Nursing Practice

ACENDIO ( The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes ) is een organisatie met als doel: de ontwikkeling en bevorderen van een gemeenschappelijke verpleegkundige taal waarmee de verpleegkundige praktijk kan worden beschreven een netwerk te bieden aan verpleegkundigen in heel Europa die hierin zijn geïnteresseerd. LINK http://www.acendio.net/about/

Om de verpleegkundige beroepspraktijk tot uitdrukking te brengen moeten verpleegkundigen

  • informatie kunnen delen en vergelijken zodat effecten van verpleegkundige zorg kunnen worden onderzocht en verbeterd,
  • de beschikbare middelen effectief ingezet worden
  • ervoor zorgen dat de verpleegkundige beroepspraktijk zichtbaar is in het lokale, nationale en Europese beleid door gebruik te maken van internationale classificaties.

De 13e biënnale ACENDIO conferentie vindt plaats van 18 tot 20 maart 2021 in Nederland in Groningen aan de Hanzehogeschool Groningen.

Het overkoepelend thema is “Supporting & advancing nursing practice – improving patient outcomes through e-health.” Wanneer je belangstelling hebt om (een deel van) deze conferentie bij te wonen kun je je opgeven van 15 september 2020 tot 31 januari 2021. Vroege registraties zijn tegen gereduceerd tarief.

Wanneer je een (poster)presentatie wilt verzorgen samenhangend met het hoofdthema of een van de 8 subthema’s kun je een abstract indienen tot 31 juli 2020. Zie voor meer informatie hierover LINK http://www.acendio.net/acendio-conference-2021/