Algemeen

Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten

Welkom bij de stichting VDIR!

De stichting VDIR (Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten) gaat over de kwaliteit van klinisch redeneren binnen het verpleegkundig proces met gebruik van classificaties en standaardterminologie. In de huidige tijd van informatietechnologie en dataverzameling is een goed systeem van verslaglegging cruciaal.  

De eerste stappen om dit te bereiken zijn al gezet in 1991. In dat jaar publiceerde de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) het “Advies Eenduidig Verpleegkundig Begrippenkader”. De kern van dit rapport was de behoefte om de verpleegkundige zorgverlening meer zichtbaar te maken. Daarvoor is een eenduidig begrippenkader voor verpleegkundigen noodzakelijk.

Vijfentwintig jaar na het verschijnen van dit rapport is deze noodzaak nog steeds aanwezig. Informatie van de verpleegkundige zorgverlening wordt meer en meer geautomatiseerd en opgenomen in een Elektronisch Patiënten Dossier.

Een eenduidig begrippenkader met betrekking tot verpleegkundige zorgverlening dat in alle sectoren, specialisaties en velden kan worden toegepast is de basis voor betrouwbare en meetbare informatie voor beleidsontwikkeling, praktijk, onderzoek en onderwijs op micro-, meso-, en macroniveau ten behoeve van de zorg aan patiënten. Standaarden en classificaties zijn daarbij zeer ondersteunend en staan borg voor een in 1991 al gewenst eenduidig begrippenkader voor de verpleegkundige zorgverlening.

De stichting VDIR is lid van ACENDIO, the Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes.

De stichting VDIR heeft samenwerkingsovereenkomsten met BSL (Springer Media) en MIKZO.

De stichting VDIR heeft een vaste samenwerking met het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool Groningen.

De stichting VDIR zal samenwerking op verschillende fronten zoeken met de beroepsvereniging V&VN, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, ministerie van VWS, NICTIZ, zorgverzekeraars en andere relevante stakeholders.

.

Contact informatie

Postadres
Rechtsvorm

Stichting, zonder winstoogmerk

Kvk-nummer

62700952

ING Bank

NL 54 INGB 0006 8026 28

MISSIE

VDIR bevordert de kwaliteit van het klinisch redeneren binnen het verpleegkundig proces met gebruik van classificaties.

VISIE

Verpleegkundigen stellen op basis van accurate verpleegkundige diagnosen, specifieke zorgresultaten vast en kiezen hierbij passende interventies die bijdragen aan het welbevinden van de individuele zorgvrager.

Verpleegkundigen leveren en documenteren meetbare, transparante en overdraagbare zorg zodat continuïteit en kwaliteit gewaarborgd is.

STRATEGIE

VDIR ondersteunt de implementatie van verpleegkundige diagnostiek, interventies en resultaten in de verpleegkundige praktijk;

VDIR draagt bij aan de ontwikkeling van het kenniskader rondom verpleegkundig relevante classificaties;

VDIR stelt voor de verpleegkunde relevante classificaties digitaal beschikbaar voor informatiesystemen;

VDIR identificeert ontbrekende verpleegkundige concepten in bestaande classificaties;

VDIR ondersteunt het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bundelen van krachten rondom onderzoek, onderwijs en beleid betreffende het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies.

Vastgesteld op 25-04-2018

Contact formulier

    Contact Form

    [honeypot nieuwnaam]

    * Verplicht