Bestuur

Lars Van Heerden

Drs. Helen de Graaf – Waar

Helen is verpleegkundige en verplegingswetenschapper en heeft een enorme deskundigheid in klinisch redeneren voor verpleegkundigen met classificaties. Zij is bestuurslid van ACENDIO, de Europese organisatie voor verpleegkundige diagnoses, interventies en resultaten. Zij was bestuurslid van het Informatics committee van Nanda International.

Astrid Tuinman

Astrid is bestuurslid van VDIR en vervult de rollen van secretaris en penningmeester. Daarnaast levert zij een bijdrage aan de Nederlandse vertaling van de classificaties NANDA, NIC en NOC. Als wijkverpleegkundige heeft zij ervaring opgedaan met de classificaties NNN in het zorgplan. Als HBO-V docent verzorgt zij scholingen die de kwaliteit van het verpleegkundig klinisch redeneren in praktijk en onderwijs verhogen. Als onderzoeker heeft zij de NIC en NOC toegepast om de zorg in verpleeghuizen in kaart te brengen.

Niels Schram

Niels zorgt als bestuurslid van Stichting VDIR voor het beheer van de VDIR-website en beheert mede de NANDA-NOC-NIC-database. Daarnaast is hij betrokken bij nationale ontwikkelingen m.b.t. standaardisatie van verpleegkundige registraties en overdracht van verpleegkundige gegevens. Ook is Niels actief lid van de NNN-gebruikersgroep en onderhoudt contacten met ziekenhuizen die gebruik maken van de NNN-database. Niels heeft 20 jaar ervaring als verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis en is in het dagelijks leven Functioneel beheerder van het verpleegkundig dossier en procesbegeleider NANDA-NOC-NIC.