Bestuur

Marjolein Schouten

Als ervaren opleidingskundige en voormalig leerhuismanager help ik met het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van onderwijsbeleid. Ik ondersteun bij opleidingskundige vraagstukken, onderwijs en curriculumontwerp en veranderkundige vraagstukken en ben in het bijzonder geïnteresseerd in alle aspecten die te maken hebben met verpleegkundig leiderschap. Naar mijn mening is écht verpleegkundig leiderschap pas mogelijk, wanneer het verpleegkundig handelen gebaseerd is op verpleegkundige methodiek en daar is mijn belangstelling voor het werk van stichting VDIR mee verklaard. Ik draag graag bij aan het werk van deze stichting door mijn ervaring en netwerk actief in te zetten voor het verder verspreiden van kennis en kunde rondom verpleegkundige diagnostiek, interventies en resultaten.

Helen de Graaf – Waar

Helen is oncologieverpleegkundige en verplegingswetenschapper en heeft een enorme deskundigheid in klinisch redeneren voor verpleegkundigen met classificaties.  Binnen de oncologie heeft zij meegewerkt aan ontwikkeling van een elektronisch zorgplan met NNN wat de basis was voor de huidige landelijke database. De EPD inrichting met verpleegkundige classificaties was ook onderwerp van haar masterthesis (2014). In het HBO-V onderwijs draagt zij tegenwoordig bij aan onderwijsontwikkeling en docentprofessionalisering rondom klinisch redeneren. Naast bestuurslid bij VDIR is zij ook bestuurslid van ACENDIO, de Europese organisatie voor verpleegkundige diagnoses, interventies en resultaten.

Joan Smallenbroek

Joan Smallenbroek

Joan heeft vanaf haar diplomering als verpleegkundige in 1992 al een passie voor de professionele ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. Ze is op dat vlak op diverse werkplekken actief geweest in bijvoorbeeld de ontwikkeling van het verpleegkundig dossier. Joan werkte lang als teamleider Oncologie in een algemeen ziekenhuis. Momenteel richt zij zich vooral op verbetering van de organisatie van oncologische zorg. Binnen VDIR vervult ze de rol van secretaris.

Niels Schram

Niels zorgt als bestuurslid van Stichting VDIR voor het beheer van de VDIR-website en beheert mede de NANDA-NOC-NIC-database. Daarnaast is hij betrokken bij nationale ontwikkelingen m.b.t. standaardisatie van verpleegkundige registraties en overdracht van verpleegkundige gegevens. Ook is Niels actief lid van de NNN-gebruikersgroep en onderhoudt contacten met ziekenhuizen die gebruik maken van de NNN-database. Niels heeft 20 jaar ervaring als verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis en is in het dagelijks leven Functioneel beheerder van het verpleegkundig dossier en procesbegeleider NANDA-NOC-NIC.

Paul Blankers

Paul is sinds Augustus 2023 als penningmeester actief voor de stichting VDIR. Als IC-Verpleegkundige, na de opleiding voor Verpleegkundige informatica in 2004, is hij naar het bedrijfsleven gegaan. Daarin is Paul bezig geweest met gezondheidszorg data, interoperabiliteit en standaardisatie om ‘data driven clinical decision making’ mogelijk te maken. Voortdurend werkend vanuit een zo breed mogelijk perspectief, gedreven door de patiënt en zijn zorgverleners en dan met name vanuit verpleegkundige en verzorgende deskundigheid en dagelijkse praktijkervaringen.

Jelle Reijngoudt

Jelle is verpleegkundige, docent-onderzoeker en verplegingswetenschapper i.o. Na eerder als wijkverpleegkundige, projectleider en adviseur in de wijkverpleging te hebben gewerkt, geeft hij veel scholingen over het indiceren van zorg middels de classificaties NANDA, NIC en NOC. Hij doet onder andere onderzoek naar klinisch redeneren binnen de Hbo-verpleegkunde opleidingen in Nederland. Daarnaast is hij op landelijk niveau betrokken bij verschillende initiatieven in de wijkverpleging. Als bestuurslid van Stichting VDIR is hij verantwoordelijk voor de communicatie.