Beheer

Het digitale zorgplan

De stichting VDIR is beheerder van de relationele database met gevalideerde verpleegkundige diagnoses, verpleegkundige interventies en zorgresultaten. Individuele verpleegkundigen stellen hiermee een zorgplan op, opleidingsinstituten gebruiken het om studenten klinisch redeneren aan te leren en leveranciers van elektronische patiënt- en cliëntdossiers bieden hiermee beslissingsondersteuning zonder regeldruk.

De database is logisch geordend volgens de geldende normen met gevalideerde en internationaal geaccepteerde terminologie. Deze is herkenbaar voor verpleegkundigen, verzorgenden, Verpleegkundige Specialisten en ondersteunende zorgprofessionals. Door onderlinge relaties en relevante koppelingen tussen de classificaties is beslissingsondersteuning mogelijk. Een accuraat en volledig zorgplan is met deze database snel en eenvoudig opgesteld.

De stichting VDIR werkt sinds 2016 samen met Uitgever BSL (Spinger Nature) om de NNN-classificatie digitaal beschikbaar te maken in Nederland. Dit heeft geleid tot een project voor optimalisatie en beheer van de database, verbetering van de digitale verspreiding en de toepassing van NNN-classificaties.

De stichting VDIR en BSL werken samen met software-ontwikkelaars, onderwijsinstituten en zorginstellingen om de database optimaal in te bouwen in het digitale informatiesysteem. Daarnaast heeft de stichting VDIR contact met de verpleegkundigen, verzorgenden en Verpleegkundig Specialisten om de validiteit en de terminologie te toetsen en te verbeteren. Hiermee versterken wij organisatie op het gebied van kwaliteit, productiviteit en snelheid. Als het gaat om expertise gebieden of om gespecialiseerde zorgafdelingen, de database is er voor het gehele zorgveld. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd voor eindgebruikers.

Stichting

VDIR
beheer

 • Onderhoud en beheer
  • content
  • datamodel
  • database
 • Levering versies
 • Support op inhoud

MySQL

Uitgeverij

BSL
distributie

 • Marketing en sales
 • Productinfo
 • Klant- en toegangsbeheer
 • Distributie versies
 • Logging en rapportages
 • 1e-lijns support

FTP

Klant

EPD
leverancier

 • Aankoop NNN
 • Registreren
 • Inloggen
 • Download NNN-database
 • Upload NNN

 

EPD/ECD