Algemeen

Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten

De stichting VDIR heeft tot doel de kwaliteit van zorg en het klinisch redeneren binnen het verpleegkundig proces te verbeteren door gebruik te maken van internationaal erkende classificaties. Verpleegkundigen leveren en documenteren daarmee meetbare, transparante en overdraagbare zorg zodat continuïteit en kwaliteit gewaarborgd kan worden.

MISSIE

VDIR bevordert de kwaliteit van het klinisch redeneren binnen het verpleegkundig proces met gebruik van classificaties.

VISIE

Verpleegkundigen stellen op basis van accurate verpleegkundige diagnosen, specifieke zorgresultaten vast en kiezen hierbij passende interventies die bijdragen aan het welbevinden van de individuele zorgvrager.

Verpleegkundigen leveren en documenteren meetbare, transparante en overdraagbare zorg zodat continuïteit en kwaliteit gewaarborgd is.

STRATEGIE

VDIR ondersteunt de implementatie van verpleegkundige diagnostiek, interventies en resultaten in de verpleegkundige praktijk;

VDIR draagt bij aan de ontwikkeling van het kenniskader rondom verpleegkundig relevante classificaties;

VDIR stelt voor de verpleegkunde relevante classificaties digitaal beschikbaar voor informatiesystemen;

VDIR identificeert ontbrekende verpleegkundige concepten in bestaande classificaties;

VDIR ondersteunt het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bundelen van krachten rondom onderzoek, onderwijs en beleid betreffende het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies.

Vastgesteld op 25-04-2018