Disclaimer

Aan de inhoud van deze website wordt continu veel aandacht besteed. De redactieleden doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site zo actueel en volledig mogelijk is. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn. Daarom kunnen aan de teksten op deze website geen rechten worden ontleend. Bovendien kan Stichting VDIR niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden. Uiteraard stellen wij het op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt. U kunt hierover contact opnemen met Stichting VDIR: info@stichtingvdir.nl.

Wanneer u informatie op deze website mist of een bijdrage wil leveren aan de verrijking van de beschikbare informatie op de website, dan kunt u uw bericht e-mailen aan: info@stichtingvdir.nl.

Hyperlinks van en naar derden vallen in het bijzonder buiten de controle van Stichting VDIR. Stichting VDIR kan daarom nooit voor de inhoud van de websites van derden verantwoordelijk worden gehouden.

Stichting VDIR kan bij het aanbieden van bepaalde diensten persoonsgegevens verwerken. Stichting VDIR respecteert de privacy van gebruikers en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs aan Stichting VDIR verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag of reactie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.