Welkom bij de stichting Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten

De stichting VDIR heeft tot doel de kwaliteit van zorg en het klinisch redeneren binnen het verpleegkundig proces te verbeteren door gebruik te maken van internationaal erkende classificaties. Verpleegkundigen leveren en documenteren daarmee meetbare, transparante en overdraagbare zorg zodat continuïteit en kwaliteit gewaarborgd kan worden.