BEVORDEREN

De stichting VDIR bevordert klinisch redeneren binnen het verpleegkundig proces met gebruik van classificaties.

VERTALEN

De stichting VDIR draagt zorg voor vertaling van erkende en gevalideerde termen in classificaties.

DATABASE

De stichting beheert de digitale database met verpleegkundige diagnoses, interventies & zorgresultaten.

EXPERTISE

De stichting bestaat uit experts op het gebied verpleegkundige diagnostiek en het implementeren van standaardterminologie.

WETENSCHAPPELIJK GEVALIDEERDE TERMEN IN DE VERPLEEGKUNDE

VERPLEEGKUNDIGE DIAGNOSES
VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES
ZORGRESULTATEN
LICENTIES IN NEDERLAND